+420 777 220 895
lety@balonem.cz

Bezpečnost letu

Horkovzdušné balóny jsou statisticky nejbezpečnější letadla, která podléhají pravidelným technickým kontrolám a prohlídkám v maximální periodě 1 rok, nebo 100 hodin provozu. Při této prohlídce, která probíhá u výrobce, nebo k tomu pověřené servisní organizaci je detailně zkontrolována každá část balónu, koše, hořáků a příslušenství. Zároveň je kontrolována požadovaná pevnost balónové textilie.

Naši piloti mají veškerá potřebná oprávnění pro létání s horkovzdušnými balóny, mají více než dvacetileté zkušenosti s balónovým létáním a pravidelně se zúčastňují českých a mezinárodních balónových soutěží. V roce 2010 se náš tým umístil na čtvrtém místě v mezinárodním mistrovství České republiky v balónovém létání. Bednu vítězů obsadili borci z Brna, na západ od Moravské metropole tedy nemůžete letět s nikým zkušenějším.

Jsme držiteli povolení k provozování leteckých prací včetně odpovídající provozní specifikace vydané úřadem pro civilní letectví. Všechny naše balóny mají platná osvědčení letové způsobilosti a sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadla vůči třetím osobám do výše 1,875 mil. EUR. Za třetí osobu se v tomto smyslu považuje také cestující.

Pokud se nerozhodnete letět s námi, ověřte si, zda naši konkurenti splňují veškeré výše uvedené kvalifikační předpoklady.