+420 777 220 895
lety@balonem.cz

Všeobecné smluvní podmínky

  • Let je možné uskutečnit pouze s platnou (zaplacenou) letenkou. Platnost letenky je 24 měsíců do data vystavení. Prodloužení doby platnosti letenky je možné před skončením její platnosti na základě písemné žádosti objednatele.
  • Letenka opravňuje cestujícího k letu horkovzdušným balónem v délce trvání cca 60 minut. Po přistání bude pasažér dopraven zpět na místo startu. Cena letenky dále obsahuje zákonné pojištění všech pasažérů, křest prvoletců a přípitek sektem po přistání.
  • Po zaplacení letenky na vyhlídkový let balónem je cestující povinen kontaktovat společnost Balonem.cz s.r.o. kvůli domluvení termínu vzletu. Pokud nebude možné vzlet v domluveném terminu uskutečnit z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek bude s pasažéry domluven náhradní termín vzletu.
  • Vyhlídkový let balónem bude uskutečněn pouze v případě příznivých klimatických podmínek (maximální rychlost větru: 4 m/s, beze srážek, klidná atmosféra bez konvektivních jevů). O vlastním provedení letu vždy rozhoduje s konečnou platností pilot balónu s ohledem na okamžité povětrnostní podmínky. V případě zrušení letu bude s cestujícími domluven náhradní termín.
  • Pasažér má povinnost informovat pilota o svých zdravotních omezeních, například o snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, apod).
  • Vyhlídkového letu balónem se nemohou zúčastnit těhotné ženy, děti mladší 7 let nebo o menší než 140 cm. Děti do 15 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce a v doprovodu dospělé osoby.
  • Objednatel má právo přeložit termín již dohodnutého letu. Maximálně však s 24 hodinovým předstihem. V případě, že objednatel tuto skutečnost sdělí společnosti Balonem.cz s.r.o. v kratším termínu, má společnost Balonem.cz s.r.o. právo požadovat po objednateli smluvní pokutu až do výše 100% z ceny předmětného letu.